PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Fundusze Europejskie
Barwy RP
Bank Gospodarstwa Krajowego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Technologia produkcji studni prefabrykowanych i kręgów z dnem o wyprofilowanym korycie z udziałem domieszki organicznej w postaci anionowej emulsji asfaltowej i włókien rozproszonych

PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTNY ROZWÓJ

NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej, własnej technologii produkcji do prefabrykacji nowych elementów betonowych o podwyższonych parametrach technologicznych z użyciem innowacyjnej domieszki organicznej i włókien rozproszonych, poprzez stworzenie dedykowanej i indywidualnie zsyntezowanej linii technologicznej dla produkcji nowych produktów, jako strategii uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Efekty realizacji projektu:

  1. Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji.

  2. Wdrożenie do produkcji udoskonalonych produktów, jakim są:

  • prefabrykowane elementy studni betonowych na bazie domieszki w postaci anionowej emulsji asfaltowej oraz monofilamentowych włókien polimerowo-bazaltowych w charakterze zbrojenia rozproszonego.

  1. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.

  2. Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).

  3. Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.

  4. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

  5. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.

Kwota kwalifikowalna projektu: 7 299 500,00 zł

Kwota dofinasowania: 4 014 725,00