Prefabrykowane elementy studni betonowych

Prefabrykowane elementy studni betonowych (kiniety przelotowe, kręgi) wykonane na bazie domieszki w postaci anionowej emulsji asfaltowej oraz włókien polimerowo-bazaltowych w charakterze zbrojenie – charakteryzujące się niską nasiąkliwością, podwyższoną wytrzymałością na ściskanie, wysoką mrozoodpornością, wysoką szczelnością, odpornością mrozową i chemiczną. Dodatkowe wzmocnienie – zastosowanie włókien rozproszonych redukuje i ogranicza występowanie rys odskurczowych oraz redukuje potrzebną ilość zbrojenia elementów studni.