Kręgi betonowe


Zamierzonym zastosowaniem wymienionych elementów studzienek jest umożliwienie dostępu
i wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych, służących do odprowadzenia
ścieków, wód opadowych wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie
pod niskim ciśnieniem.

Elementy mogą być montowane w obszarach ruchu kołowego lub/i pieszego.
Produkcja wszystkich elementów odbywa się zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN- 1917:2004 pt. „Studzienki włazowe i niewłazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.”

Parametry techniczne produkowanych kręgów:
Wymiary:

Średnica wewnętrzna Wysokości
1200 mm 300; 600; 1000 mm
1400 mm 500 mm
1600 mm 300; 600 mm
1800 mm 300; 600 mm
2250 mm 300; 750 mm

Klasa betonu:

Beton C 25/30 zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003

Rodzaje kręgów:
– kręgi z dnem
– kręgi z przelotami
– kręgi betonowe łączone na zaprawę wodoszczelną
– kręgi betonowe zbrojone włóknem stalowym
– kręgi betonowe zbrojone siatką