Nadproża typu L-19

Nadproża prefabrykowane przeznaczone są do stosowania w ścianach i przegrodach nad otworami okiennymi lub/i drzwiowymi w zależności od długości nominalnej nadproża.
Belki nadprożowe mogą być stosowane we wszystkich typach nadproży w budynkach mieszkalnych spełniających założenia wyjściowe do projektowania.

 

Mogą być również stosowane w innych typach budownictwa lecz wymaga to sprawdzenia przez projektanta budynku nośności belek w konkretnych warunkach funkcjonalno-konstrukcyjnych.

Produkcja wszystkich rodzajów nadproży odbywa się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 845-2:2004 pt. „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów.

Wymiar szer. x dł. x wys. 12x90x19
Waga 1 szt. 33 kg
Wymiar szer. x dł. x wys. 12x120x19
Waga 1 szt. 43.2 kg
Wymiar szer. x dł. x wys. 12x150x19
Waga 1 szt. 54 kg
Wymiar szer. x dł. x wys. 12x180x19
Waga 1 szt. 64,8 kg
Wymiar szer. x dł. x wys. 12x210x19
Waga 1 szt. 75,6 kg
Wymiar szer. x dł. x wys. 12x240x19
Waga 1 szt. 86,4 kg
Wymiar szer. x dł. x wys. 12x270x19
Waga 1 szt. 97,2 kg
Wymiar szer. x dł. x wys. 12x290x19
Waga 1 szt. 108 kg