Płyty stropowe kanałowe (Żerań)

Płyty kanałowe przeznaczone są w budownictwie do wykonywania stropów poddanych obciążeniu od 4.5 do 10,0 kN/m2.

Obciążenie zewnętrzne 4,5; 7,5; 10,0 kN/m2
Długość 276 do 720 cm (co 7 cm)
Szerokość 59 x 89 x 119 cm
Wysokość 24 cm