Betonowe elementy stropu

  • Płyty kanałowe przeznaczone są w budownictwie do wykonywania stropów poddanych obciążeniu od 4.5 do 10,0 kN/m2. Obciążenie zewnętrzne 4,5; 7,5; 10,0 kN/m2 Długość 276 do 720 cm (co 7 cm) Szerokość 59 x 89 x 119 cm Wysokość 24 cm  ...
    Więcej
  • Systemy stropowe Teriva Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowo-pustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych oraz betonu układanego na budowie. Montaż stropu można przeprowadzić bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Stropy TERIVA wykorzystywane są w budownictwie mieszkaniowym, jak i budownictwie użyteczności...
    Więcej
  • Dachowe płyty korytkowe przeznaczone są dla budownictwa realizowanego metodami tradycyjnymi i uprzemysłowionymi. Niewielki ciężar oraz możliwość stosowania w różnych układach konstrukcyjnych umożliwiają powszechne stosowanie płyt w budownictwie ogólnym i uprzemysłowionym. Płyty dachowe korytkowe mogą być stosowane do wykonania przekryć dachowych we wszystkich obiektach budowlanych dod warunkiem z...
    Więcej