Beton towarowy

Klasy betonu towarowego

Czym jest beton?

Jest to materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji (uwodnienia). Beton jest jednym z najbardziej powszechnych i uniwersalnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.

Powodów popularności betonu jest dużo – świetnie sprawdza się on w wielu funkcjach. Jest mocny, niezawodny i względnie tani. Jest również ognioodporny i wodoodporny, a także izoluje dźwięk i nie poddaje się skrajnym warunkom środowiskowym. Zaraz po zmieszaniu jest plastyczny, natomiast po stwardnieniu staje się mocny i trwały. Beton odgrywa olbrzymią rolę społeczną – jest ważny dla tworzenia budynków i infrastruktury przyszłości.

 

Beton towarowy – zamówienie

Beton towarowy o gwarantowanej, wysokiej jakości lepiej jest zamówić niż samodzielnie go ukręcać w małej betoniarce. Betonowóz dowiezie beton z betoniarni, a na miejsce betonowania mieszankę dostarczamy pompą do betonu.
Betonowóz zwany gruchą nie bez przyczyny staje się coraz częstszym widokiem na budowach. Zamawiając beton towarowy z betoniarni oszczędza się czas i siły, a jednocześnie ma się pewność otrzymania betonu o odpowiednich właściwościach.
Dostawy mieszanki betonowej prowadzimy własnym taborem samochodowym, posiadamy betonomieszarki o pojemności od 6 do 10 m³. Oraz pompy do betonu o zasięgu od 18 do 36m co pozwala nam obsługiwać w jednym czasie małe budowy, jak i te największe.

Produkcja betonu w naszej firmie oraz związane z nią procedury kontrolne i kryteria oceny zgodności, oparte są na wymaganiach aktualnej normy europejskiej PN-EN 206 „Beton: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.”

 

Rodzaje betonu

Rozróżnić można kilkanaście typów betonu z podziałem na kryteria, takie jak np. ciężar objętościowy, sposób zagęszczania i wbudowania, właściwości betonu, czy ze względu na kierunki rozwoju.

 

Podstawowe typy betonu ze względu na jego ciężar objętościowy to :

beton ciężki – stosowany jako osłona biologiczna dla osłabienia promieniowania jonizującego;
beton zwykły – do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych lub ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych;
beton lekki – wykonywany z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz betonów komórkowych. Beton komórkowy wytwarza się z cementu, piasku, wody i środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe) i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża).

 

Beton i jego wytrzymałość

Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Gwarantowaną wartość wytrzymałości określa klasa betonu. Wytrzymałość betonu, jak i jego trwałość i odporność na korozję zależą w dużym stopniu od jego porowatości (naturalnie występujących wolnych przestrzeni). Wytrzymałość na ściskanie betonu uzależniona jest od wielu parametrów, takich jak np. skład betonu, uziarnienie i wytrzymałość kruszywa, czy rodzaj i ilość cementu.

Gdy Polska weszła do Unii Europejskiej i krajowe przepisy dostosowane zostały do unijnych obowiązywać, zaczęła obowiązywać nowa norma – PN-EN 206-1 (obecnie PN-EN 206 ) określająca wytrzymałość betonów. Beton zwykły i ciężki oznacza się symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach walcowych wynoszącej 20 MPa i minimalnej wartości wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach sześciennych wynoszącej 25 MPa . Dla betonów lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC../.. (np. LC20/22). Obowiązująca wcześniej polska norma PN-B-03264:2002 została w 2004 r. uzupełniona poprawką, zgodnie z którą klasom betonu oznaczanym B-20 itp. przyporządkowano równoznaczne oznaczenia np. C16/20.

 

klasa wytrzymałości dla betonu zwykłego
Klasa nadzoru Klasa betonu wytrzymałość charakterystyczna walca na ściskanie fck (MPa) wytrzymałość charakterystyczna kostki na ściskanie fck,cube (MPa) średnia gwarantowana wytrzymałość na rozciąganie(MPa)
1 C8/10 8
C12/15 12 15 1,6
C16/20 16 20 1,9
C20/25 20 25 2,2
C25/30 25 30 2,6
2 C30/37 30 37 2,9
C35/45 35 45 3,2
C40/50 40 50 3,5
C45/55 45 55 3,8
C50/60 50 60 4,1
3 C55/67 55 67 4,2
C60/75 60 75 4,4
C70/85 70 85 4,6
C80/95 80 95 4,8
C90/105 90 105 5,0
C100/115 100 115 5,2

Wytrzymałość betonu na ściskanie jest znacznie większa niż jego wytrzymałości na rozciąganie. Prawdopodobnie przyczyną jest powstawanie mikrorys pomiędzy zaczynem a kruszywem. Aby możliwe było przenoszenie sił rozciągających często stosuje się zbrojenie betonu wkładkami stalowymi , czyli żelbetem.

Wodoszczelność betonu

Wodoszczelność jest kolejną ważną i charakterystyczną cechą betonu. Jest to jego zdolność do przeciwstawiania się przepływowi wody będącej pod ciśnieniem. Zależy w dużej mierze od jego porowatości. Beton wodoszczelny powinien odznaczać się więc możliwie małą ilością wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza się ją stopniami wodoszczelności:W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczającymi 10-krotną wielkość ciśnienia wody w MPa, przy którym woda przenika w ilości dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalności wody.

 

Wszystko na temat betonu towarowego i specjalistycznego produkowanego przez naszą firmę.