Gwarantujemy wysoką jakość

 • Klasy betonu towarowego Czym jest beton? Jest to materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji (uwodnienia). Beton jest jednym z najbardziej powszechnych i uniwersalnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie. Powodów popularności betonu jest dużo - świetni...
  Więcej
 • Beton konstrukcyjny Beton C 35/45 Beton C 40/50 Beton C 45/55 Beton C 50/60 Przeznaczenie: do wykonywania elementów prefabrykowanych, elementów sprężonych, podciągów i stropów lub do zalewania na budowie. Beton drogowo-mostowy Beton C 30/37 - klasa ekspozycji XC4, XF3 Przeznaczenie: do wykonywania elementów mostów i wiaduktów (przyczółki, fundamenty, płyty, słupy). Beton C 30/37 - klasa eksp...
  Więcej
 • Bloczki betonowe, podobnie jak cegły i pustaki używane są do murowania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, działowych oraz fundamentów. Bloczki mają kształt prostopadłościanu. Są pełne, czyli pozbawione przelotowych otworów. Rozmiar bloczków betonowych, które produkujemy to 38x25x14 cm. Bloczki betonowe, tak jak inne materiały używane do wznoszenia elementów konstrukcyjnych ...
  Więcej
 • Pustaki keramzytowe Jest to jest to wyrób betonowy (z betonu zwykłego lub na kruszywie lekkim, np. keramzycie) przeznaczony do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Proces produkcji pustaków betonowych jest analogiczny do produkcji bloczka betonowego, pustaki betonowe wytwarza się przez wypełnienie form masą betonu, zagęszczenie, rozformowanie. Pustaki poprzez proces wiązania i twardn...
  Więcej
 • Nadproża prefabrykowane przeznaczone są do stosowania w ścianach i przegrodach nad otworami okiennymi lub/i drzwiowymi w zależności od długości nominalnej nadproża. Belki nadprożowe mogą być stosowane we wszystkich typach nadproży w budynkach mieszkalnych spełniających założenia wyjściowe do projektowania.   Mogą być również stosowane w innych typach budownictwa lecz wymaga to sprawdzenia przez ...
  Więcej
 • Płyty kanałowe przeznaczone są w budownictwie do wykonywania stropów poddanych obciążeniu od 4.5 do 10,0 kN/m2. Obciążenie zewnętrzne 4,5; 7,5; 10,0 kN/m2 Długość 276 do 720 cm (co 7 cm) Szerokość 59 x 89 x 119 cm Wysokość 24 cm  ...
  Więcej
 • Systemy stropowe Teriva Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowo-pustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych oraz betonu układanego na budowie. Montaż stropu można przeprowadzić bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Stropy TERIVA wykorzystywane są w budownictwie mieszkaniowym, jak i budownictwie użyteczności...
  Więcej
 • Dachowe płyty korytkowe przeznaczone są dla budownictwa realizowanego metodami tradycyjnymi i uprzemysłowionymi. Niewielki ciężar oraz możliwość stosowania w różnych układach konstrukcyjnych umożliwiają powszechne stosowanie płyt w budownictwie ogólnym i uprzemysłowionym. Płyty dachowe korytkowe mogą być stosowane do wykonania przekryć dachowych we wszystkich obiektach budowlanych dod warunkiem z...
  Więcej
 • Prefabrykowane elementy studni betonowych (kiniety przelotowe, kręgi) wykonane na bazie domieszki w postaci anionowej emulsji asfaltowej oraz włókien polimerowo-bazaltowych w charakterze zbrojenie – charakteryzujące się niską nasiąkliwością, podwyższoną wytrzymałością na ściskanie, wysoką mrozoodpornością, wysoką szczelnością, odpornością mrozową i chemiczną. Dodatkowe wzmocnienie - zastos...
  Więcej
 • Nazwa wyrobu: Rura betonowa 20/80 Średnica wewnętrzna: 200 [mm] Wysokość: 800 [mm] Nazwa wyrobu: Rura betonowa 30/100 Średnica wewnętrzna: 300 [mm] Wysokość: 1000 [mm] Nazwa wyrobu: Rura betonowa 40/70 - bez falca Średnica wewnętrzna: 400 [mm] Wysokość: 700 [mm] Nazwa wyrobu: Rura betonowa 50/70 bez falca Średn...
  Więcej
 • Dostępne pokrywy: Ø 650 - pokrywa żelbetonowe Ø 800 - pokrywa żelbetonowe Ø 1000 - pokrywa żelbetonowa pełna Ø 1000 - pokrywa żelbetonowa typ lekki Ø 1000 - pokrywa z otworem Ø 1200 - pokrywa żelbetonowa pełna Ø 1200 - pokrywa żelbetonowa typ lekki Ø 1200 - pokrywa żelbetonowa z otworem Ø 1440 - pokrywa żelbetonowa pełna Ø 1440 - pokrywa żelbetonowa z otworem Ø 1640 - pokry...
  Więcej
 • Wymiary podstawowych pierścieni: pierścień odciążający o średnicy Ø 700 x 1000 mm pierścień odciążający o średnicy Ø 800 x 1000 mm - na rurę fi 50 pierścień odciążający o średnicy Ø 1500 x 1800 mm - na rurę fi 1200 pierścień odciążający o średnicy Ø 1300 x 1600 mm - na rurę fi 1000 pierścień odciążający o średnicy Ø 1300 x 1800 mm - na rurę fi 1000 pierścień odciążający o średnicy Ø...
  Więcej
 • Zamierzonym zastosowaniem wymienionych elementów studzienek jest umożliwienie dostępu i wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych, służących do odprowadzenia ścieków, wód opadowych wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem. Elementy mogą być montowane w obszarach ruchu kołowego lub/i pieszego. Produkcja wszystkich elementów odbywa się zg...
  Więcej
 • Płyty drogowe to prefabrykowane elementy żelbetowe, wykorzystywane tymczasowo w inżynierii komunikacyjnej do takich przedsięwzięć, jak m.in. budowa stałych i tymczasowych ulic, placów, parkingów, dróg dojazdowych oraz innego typu nawierzchni - głównie pod sprzęt ciężki. Płyty betonowe wykorzystywane są też do utwardzenia placów, terenów podmokłych o niestabilnym gruncie, utwardzenia wszelkiego rod...
  Więcej
 • Żelbetowe płyty wielootworowe JOMB, podobnie jak płyty drogowe pełne mają wiele zalet i jeszcze szersze możliwości zastosowania. Płyty drogowe JOMB przeznaczone są do budowy prowizorycznych nawierzchni drogowych oraz stałych i prowizorycznych nawierzchni ulic, placów, parkingów i dróg dojazdowych. Płyty wielootworowe typu JOMB znajdują też zastosowanie w wykonawstwie zabezpieczeń powierzchni skarp...
  Więcej
 • W celu uzyskania informacji o danym produkcie, skontaktuj się z nami...
  Więcej
 • W celu uzyskania informacji o danym produkcie, skontaktuj się z nami...
  Więcej
 • Produkt powszechnie stosowany przez geodetów do wyznaczania granic działek. Produkowany przez nas produkt posiada wymiary:  wysokość 44 cm szerokość szczytu 10 cm szerokość podstawy 14 cm...
  Więcej